Kunstenares en docente

Over de schilderijen

Mijn werk heeft een sterke relatie met de reizen die ik gemaakt heb. Reizen naar Zuidelijk Afrika en het Midden Oosten waarbij ik mijn indrukken en ervaringen vastleg in schetsen en foto’s.

Het gaat mij dan vooral om de wijze waarop mensen in die omgeving hun sporen nalaten. In Zuidelijk Afrika waren dat vooral de rotstekeningen van de Bushmen die een grote indruk op mij maakten en waardoor ik geïnspireerd ben. Een beeldtaal die veel aan de verbeelding overlaat: metafysische tekens? Rituelen? Jachttaferelen? In het Midden Oosten zijn steden als Palmyra in Syrië en Petra in Jordanië voor mij een rijke bron van inspiratie geweest. De wijze waarop mensen in het verre verleden hun stempel gedrukt hebben op hun omgeving met tempels, graftombes, uitgehouwen rotsen, fascineert me. De tijd die daarin zijn sporen nagelaten heeft komt terug in mijn schilderijen. Marokko raakte me op een andere wijze; de veelkleurigheid van de mensen boeide mij zeer en het leidde tot een aantal portretten.

Een nieuw project was voor mij de reis naar IJsland, een omgeving waar de natuur zijn sporen trekt in het landschap, niet de mens vormt hier de omgeving maar een voortdurende werking van vuur, lava, stoom en ijs zorgt voor een grote dynamiek die zijn weerslag vindt in mijn nieuwe serie. De grilligheid en de genadeloosheid van deze omgeving sprak mij zeer aan, de kleine mens tegenover de macht en kracht van de natuur en de aarde. In mijn IJsland-serie heb ik vorm gegeven aan die grilligheid en onvoorspelbaarheid die in het landschap daar heerst. In de totaliteit van mijn werk geef ik steeds door kleur, vorm en materiaal weer wat de indruk is die dit landschap, deze cultuur op mij gemaakt heeft Bij de Bushmen zijn het hun tekens en vormen , in Syrië de verweerde resten van oude beschavingen. Voor IJsland een verbeelding van explosie en gestolde natuurkrachten en materie. In mijn schilderijen gaat het vaak om een dynamiek tussen landschap en mens die elkaars sporen proberen uit te wissenAbout my paintings

My work has a strong relationship with the travels I’ve made. Such as traveling to the south of Africa and the Middle-East where I documented my impressions and experiences in sketches and photography.

For me it’s mainly about the way people try to leave their marks in their surroundings and environment. In the south of  Africa it mostly was the rock carvings made by the bushmen that have left a big impression and still inspire me. It’s an visual language that leaves much to ones imagination: metaphysical characters? Rituals? Hunting scenes? In the Middle- East cities like Palmyra in Syria and Petra in Jordan have always been a rich source of inspiration to me. The way people in the past left their mark on their surroundings with temples, tombs, carved rocks, fascinates me. Marks being made by time as it passes by reoccurs in my paintings. Morocco has touched me in a different way; the many facets and colorful of it’s inhabitants intrigued me and let to a series of portraits.

A new project was a result of my journey to Iceland, an environment where nature leaves it’s tracks in the landscape, humans don’t sculpt the landscape over here but the presence of fire, lava, steam and ice results in a great dynamic that makes an big impact in my new series. The capriciousness and the mercilessness of this environment fascinated me, humans at the mercy of the power and strength of nature and mother earth. In my Iceland-series I visualized the capriciousness and unpredictability that rules the land. In the totality of my work I continuously blend color, shape and material to show an imagery that this landscape and culture has left on me. With the Bushmen it’s their signs and shapes, in Syria the weathered remains of ancient civilizations. For Iceland an visualization of explosions and solidified forces of nature and matter. In my paintings it’s often about the dynamic between landscape and man who try to erase each others tracks.

Over de schilderijen van Betty van Rossem